Produkt

Quinyx X Goalplan: Tillsammans för högpresterande ‘non-desk employees’

Feb 20, 2024

Quinyx X Goalplan: Tillsammans för högpresterande ‘non-desk employees’

Förr hade du alla i samma rum, butik eller plats, en whiteboard eller liknande där du kommunicerade det viktigaste och teamet kunde se direkt hur det gick för var och en, langa en high-five, dela med sig av tips och komma med idéer.

Så kallade non-desk employees refererar till alla er som har arbeten utanför kontor. Det kan var alltifrån butik, hotell och restaurang till industri. Flera av dessa branscher karaktäriseras av hög personalomsättning, vilket har mer eller mindre tydliga förklaringar. Oavsett förklaring är personalhantering och framförallt motivationsskapande och samhörighet lika komplext som det är viktigt.

Genom att kombinera det bästa av två digitala världar - Quinyx personalhanteringssystem och Goalplans plattform för medarbetarengagemang - kan organisationer med utspridda non-desk employees skapa tydlig måluppfyllnad, kontroll, samhörighet och motivation hela vägen ut till den enskilde medarbetaren. Så här fungerar det…

Quinyx - en molnbaserad plattform för personalplanering

Quinyx är en ledande molnbaserad plattform för personalplanering som specialiserar sig på schemaläggning, tidrapportering, kommunikation, uppgiftshantering och budgetering. Med sin innovativa teknologi möjliggör Quinyx för företag inom olika sektorer – från detaljhandel och hotell till vård och omsorg – att optimera sina arbetsflöden och förbättra personalens arbetsvillkor. Genom att använda kraftfull AI och automatisering hjälper Quinyx organisationer att minska administrativt arbete, öka produktiviteten och främja en positiv arbetsmiljö.

Goalplan - synliggör prestationer och sätt in motiverande insatser

Goalplan är en innovativ SaaS-plattform som transformerar medarbetarengagemang och effektiviserar personalhanteringsprocesser för försäljningsorganisationer. Genom att erbjuda verktyg för målsättning, prestationsuppföljning, coaching och kommunikation, möjliggör Goalplan för chefer och personal att engagera sig i och förbättra arbetsprestationer i realtid. Plattformen samlar och analyserar data för att ge insikter som stödjer personlig utveckling och bygger en produktiv företagskultur, vilket gör Goalplan till en oumbärlig resurs för att öka produktiviteten, förbättra kundtillfredsställelsen och uppnå affärsmål. Dess förmåga att koppla samman medarbetarengagemang med personalhanteringsstrategier främjar en motiverad och lojal arbetsstyrka, vilket är kritiskt för långsiktig framgång.

Synergier genom integration

Genom den djupa integrationen med Quinyx, har Goalplan, en ledande plattform för prestationshantering och medarbetarengagemang, skapat en lösning som automatiskt synkroniserar medarbetarinformation och arbetsplanering. Denna integration säkerställer att personaldata alltid är aktuell och att individuella mål kan justeras i realtid baserat på medarbetarnas scheman. När en medarbetare flyttas till en annan enhet inom organisationen, uppdateras denna information automatiskt i Goalplan, vilket bibehåller en konsekvent organisationsstruktur och säkerställer att alla medarbetare har relevanta och uppnåeliga mål.

Integrationen minskar den administrativa bördan avsevärt och ger ledare mer tid att ägna åt coaching och utveckling av sina team. Med en så pass sömlös koppling mellan schemaläggning och målsättning, kan företag nu mer än någonsin fokusera på att utveckla en kultur av kontinuerligt lärande och förbättring, vilket direkt påverkar både medarbetarnas tillfredsställelse och företagets bottom line.

Fördelarna med integrationen

Denna integration mellan Quinyx och Goalplan erbjuder flera konkreta fördelar för både organisationer och deras medarbetare:

  1. Automatisk uppdatering och synkronisering av medarbetarinformation och arbetsplaner, vilket säkerställer att alla data är korrekta och uppdaterade.
  2. Dynamisk målsättning som automatiskt anpassas efter medarbetarnas arbetsdagar och arbetstid, vilket gör målen relevanta och uppnåeliga.
  3. Äntligen kunna målsätta deltidsanställda som utgör en stor del av personalstyrkan men som är svåra att fånga upp.
  4. Minskad administration genom automatisering, vilket frigör tid för ledare att fokusera på medarbetarutveckling och coaching.
  5. Förbättrat medarbetarengagemang genom tydliga, anpassade mål och regelbunden feedback, vilket motiverar och engagerar personal på alla nivåer.

Framtiden för non-desk employees

Integrationen mellan Quinyx och Goalplan markerar en ny era inom hanteringen av utspridda och komplexa personalstyrkor, där teknologi och människa möts för att skapa en mer engagerande och motiverande arbetsmiljö. Genom att ta tillvara på dessa innovativa verktyg kan organisationer inte bara effektivisera sina processer utan också bygga starkare band med sina anställda, vilket leder till bättre prestationer, högre medarbetarnöjdhet och, slutligen, en mer framgångsrik verksamhet.

Har du Quinyx idag och vill förstå hur du kan använda plattformen tillsammans med Goalplan för att ge dina ledare verktygen att överse, motivera och följa upp all sin personals prestationer? Boka en demo med oss idag!

Henrik Otterborn Troselius

Henrik Otterborn Troselius, Founder

Reach out
Boka demo
Fyll i formuläret nedan så hör vi av oss.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.