Insikter

Självutvärdering för Säljare: Hur Du Mäter och Optimerar Din Prestation

Feb 1, 2024

Självutvärdering för Säljare: Hur Du Mäter och Optimerar Din Prestation

Självutvärdering är ett kraftfullt verktyg för personlig och professionell utveckling, speciellt inom försäljning. Efter att ha studerat hur våra framgångsrika kunder hjälper sina säljare att kontinuerligt växa och uppnå sina mål har vi på Goalplan utformat en självutvärderingschecklista. Denna checklista är inte bara en vägledning för säljare att reflektera över sina prestationer, utan också en indikator för ledare om var extra stöd kan behövas.

1. Har du accepterat ditt försäljningsmål som rimligt uppnåeligt?

För att kunna nå framgång måste du först och främst tro på målet. Ett mål som är accepterat och uppfattas som rimligt är mycket mer troligt att uppnås. Reflektera över om du verkligen känner att ditt försäljningsmål är inom räckhåll.

2. Förstår du stegen för att uppnå ditt försäljningsmål?

Att ha en klar plan är avgörande för framgång. Ser du tydligt de steg som krävs för att nå ditt mål? Det är viktigt att förstå varje delprocess som leder till det större målet.

3. Har du alla resurser du behöver?

Resurser kan vara allt från utbildningsmaterial till tillgång till CRM-systemet. Säkerställ att du har allt du behöver för att effektivt kunna utföra ditt arbete och nå dina mål.

4. Finns det områden där du känner dig otillräcklig?

Självinsikt är viktigt för utveckling. Identifiera de områden där du känner att du behöver växa eller där du behöver mer stöd.

5. Känner du dig säker i din förmåga att nå försäljningsmålet?

Självförtroende i din förmåga och i det stöd du får från ledningen är centralt. Om du känner dig osäker är det ett tecken på att du behöver ta upp det med din chef.

6. Veckouppföljning: Ligger du på rätt spår för att nå målet?

Regelbundna uppföljningar är essentiella. Genom att veckovis reflektera över dina framsteg håller du dig riktad mot ditt mål.

7. Veckouppföljning: Behöver du ytterligare resurser eller coachning?

Att be om hjälp är inte ett tecken på svaghet utan på styrka. Om du känner att du behöver mer resurser eller coachning för att nå ditt mål, tveka inte att begära det.

Goalplans tips:

Betygsätt dig själv löpande med ett Ja/Nej på varje punkt. Använd poängen från självutvärderingen som KPI:er för teamledare. Sträva efter att öka  ditt och teamets genomsnittliga poäng successivt.

Denna självutvärderingsprocess är inte bara till för att ge en ögonblicksbild av var du står, utan också för att ge en vägledning för kontinuerlig utveckling och framsteg. Ta dig tiden att regelbundet sitta ner och genomföra denna självutvärdering, och du kommer att se både din försäljning och din professionella tillväxt blomstra.

Det gäller även dina teamledare och försäljningschef. Vill du bli månadens medarbetare? Dela med dig av denna guide och denna checklista för framgångsrik försäljningsledning!

Och vill du ha checklistor som dessa helt digitalt och snyggt visualiserat föreslår vi Goalplan-appen. Be din säljledare höra av dig till oss i formuläret nedan så kör vi igång!

Rasmus Solholm

Rasmus Solholm, CEO & Client Relations

Reach out
Boka demo
Fyll i formuläret nedan så hör vi av oss.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.